Kategorije
Uncategorized

Matriks meseca!

Marcipan i kakao za piće!

Jedna stvar se ne može propustiti u vreme Božićnih i novogodišnjih praznika: poslastice kao što su marcipan ili topla čokolada! U ovo doba godine retko ko može da odoli ovim slatkišima. Ali koliko god da je ukusno – može biti opasno. Zato što se dva krajnja proizvoda prerađuju od badema i kakao zrna, koji se uglavnom uvoze iz trećih zemalja. Dugo i pogrešno skladištenje čini ih podložnijim plesni koja proizvodi visoko toksične aflatoksine i ohratoksin A. Da bi se kontrolisala prekomerna kontaminacija toksinom, posebno tokom uvoza, propisom Evropske komisije postavljene su granične vrednosti za ove mikotoksine, koje se ne smeju prekoračiti.

17 mikotoksina odjednom – CrossTOX® to čini mogućim

LCTech-ove CrossTOX® kolone omogućavaju visoko efikasno prečišćavanje uzoraka regulisanih i očekivanih mikotoksina. U isto vreme oni poboljšavaju konvencionalnu primenu aplikacije “razblaži i eluiraj” pomoću QuEChERS-baziranog nedisperzivnog (SPE) postupka prečišćavanja.

Specijalno dizajniran sorbent garantuje visoko uklanjanje analitički interferirajućih supstanci čak i iz teških matriksa. CrossTOX® se može koristiti za prečišćavanje matriksa na bazi žitarica kao i orašastih plodova, sušenog voća i začina koji se mogu obrađivati uz odlično prečišćavanje zagađivača sa veoma dobrim rezultatima. Kapacitet punjenja je 3 mL (odgovara količini matriksa od 0,6 gr).

Prečišćavanje preko CrossTOX® kolona je moguće ručno ili automatizovano pomoću FREESTYLE SPE robotskog sistema ili čak potpuno automatizovano u kombinaciji sa HPLC modulom direktnog ubrizgavanja. U zavisnosti od matriksa, većina analita se meri bez internih standarda i sa odličnim hromatografskim rezultatima i iskorišćenjima (recovery). Interni standardi i povećanje čistoće uzorka takođe smanjuju ogromne troškove po uzorku, kao i troškove održavanja i vreme hromatograma (LC-MS/MS).

Postupak rada

Ekstrahovati 20 gr matriksa pomoću 100 mL (84/16 (v/v)) acetonitrila/vode. Posle mešanja tokom 30 minuta, centrifugirajte sirovi ekstrakt na brzini 3000 x g i transferujte do 3 mL supernatanta kroz CrossTOX® kolonu u bočicu sa uzorkom pomoću šprica. Alikvot se analizira na mikotoksine aflatoksin B/G i ohratoksin A pomoću LC-MS/MS.

Na ovaj način se mnogi uzorci mogu brzo pripremiti za LC-MS/MS analizu pomoću SPE bez toksina koji ostaju u materijalu filtera ili interferirajućih supstanci iz matriksa, kao što su masti i ugljeni hidrati, boje i arome, što negativno utiče na analizu.

Zaključak

CrossTOX® kolona ne samo da impresionira dobrim stopama iskorišćenja (recovery) već takođe pokazuje svoju snagu u pouzdanoj kvantifikaciji bez upotrebe internih standarda, što omogućava ogromne uštede po uzorku. Dalje prednosti su odsustvo kontaminacije injektora kao i konusne i prenosne cevi. Ovaj protokol analize omogućava visok protok uzorka, značajno produžene intervale održavanja i smanjenje troškova. Dobijeni rezultati pokazuju podjednako dobre performanse kao i imunoafinitetne kolone.

Kategorije
Uncategorized

Webinar – analiza TOC parametra u vodama i čvrstim uzorcima

Jedan od najznačajnijih ekoloških parametara – ukupni organski ugljenik – iz segmenta elementarne analize jednog od naših najznačajnijih partnera, Elementar GmbH
nudi mogućnost detekcije TC, TC-TIC i NPOC parametara u svim tečnim i čvrstim matriksima.
Podsećamo vas na prednosti koje vrlo samouvereno ističemo ispred kompanije Elementar GmbH, široke mogućnosti, fleksibilnost u radu, visoku tačnost dobijenih rezultata.

Želimo da vas uvek držimo ažurnima po pitanju svih specifičnosti koje nas izdvajaju na polju elementarne analize, da vas pravovremeno uputimo u izmene i unapređenja implementirana u instrumentaciji koju zastupamo i na taj način budemo deo unapređenja vašeg načina rada. Našom uslugom koja podrazumeva više segmenata učešća u vašem odabiru adekvatne instrumentacije, upotrebi iste, razvoju metoda prema potrebama i uredbama koje zajedno pratimo kao i konačnoj aplikativno-tehničkoj pordšci, nastojimo da unapredimo ono što se objedinjuje u nazivu “Usluga”, a deo toga upravo je i periodično podsećanje na ono što mi za vas radimo, a kroz posvećene prezentacije, seminare, online sadržaje.

Danas smo tu da podsetimo prvenstveno na vode, budite sa nama da zaokružimo ovaj segment ekološke svesti koji je izuzetno zapostavljen!

Kategorije
Uncategorized

Webinar – Milestone Ethos X mikrotalasna ekstrakcija/hidroliza

Nedavno smo održali novi webinar posvećen temi mikrotalasne ekstrakcije široke grupe namirnica i hrane za životinje u svrhu određivanja sadržaja masti – ukupnih, slobodnih i estra masnih kiselina.
Cilj ovog webinara bio je da vas informišemo o novoj, jedinstvenoj tehnici mikrotalasne ekstrakcije, hidrolize, koncentrovanja (evaporacije) i esterifikacije uzoraka. Ova jedinstvena tehnika donosi revolucionarnu promenu u tradicionalnom pristupu gravimetrijskog određivanja sadržaja masti, a sa sobom nosi izuzetno značajnu uštedu vremena rada, daleko manju mogućnost greške pri radu, visoku sigurnost operatera i finansijsku uštedu.

Milestone Ethos X sistem za mikrotalasnu ekstrakciju nudi mogućnost simultanog procesa ekstrakcije i hidrolize u svakom od sudova (15 pozicija rotora za ekstrakciju/hidrolizu), a potom vrlo lak i brz prelazak na proces koncentrovanja do, takođe, maksimum 15 uzoraka istovremeno u rotoru namenjenom za koncentrovanje gde se proces nastavlja u istom instrumentu. Kompletno automatizovani sistem i princip rada jednim instrumentom sa najviše 2 rotora, donosi visoku propusnost, obim rada – 15 uzoraka unutar 3 sata – za sva tri navedena procesa.

EasyTemp tehnologija predstavlja značajno unapređenje u pogledu pouzdanosti rada među svim dostupnim tehnikama.
beskontaktno infracrveno merenje temperature u svakom od sudova čini ovu tehniku jedinstvenom u pogledu kontrole procesa mikrotalasne ekstrakcije/hidrolize – temperaturni profil metode kojoj je podvrgnut svaki od uzoraka, prilagođava se očitavanjem temperaturne vrednosti svake od pozicija rotora koje sadrže uzorak i na taj način se eliminiše mogućnost ekcesa u slučaju raznorodnih uzoraka. Na svakih nekoliko sekundi emisija mikrotalasa (posledično i temperatura unutar sudova) prilagođava se trenutnom režimu unutar svakog suda – svaki sud je referentni.

Fleksibilnost: Milestone Ethos X sistem za mikrotalasnu ekstrakciju nudi mogućnost izvođenja i digestije identično kao i kod Ethos EASY/Ethos UP mirkotalasnih sistema, prostom implementacijom metoda za digestiju uzoraka i upotrebom adekvatnih rotora za digestiju koji sadrže od 15 do 44 pozicije.