Аутоматизована припрема фракција за PCB и диоксине – 15 узорака симултано