Аутоматизована припрема узорака воде великих запремина