Лабораторијска опрема и потрошни материјал – Лабораторијски инструменти, припрема узорака и испитивање материјала