Инструментација – припрема узорака за аналитичке методе