Mikrotalasna hidroliza/ekstrakcija/evaporacija/esterifikacija