Automatizovana priprema frakcija za PCB i dioksine – 15 uzoraka simultano