Laboratorijska oprema i potrošni materijal – Laboratorijski instrumenti, priprema uzoraka i ispitivanje materijala