Instrumentacija – priprema uzoraka za analitičke metode